Yaşasın proletaryanın Birlik Mücadele Günü 1 Mayıs

30 Nisan 2023
Yaşasın proletaryanın Birlik Mücadele Günü 1 Mayıs

Cumhuriyetin ilk 100 yılında, işçi sınıfı sİyasal rejimin karakterinin belirlenmesi konusunda etkisiz kaldı.  Ne yazık ki, 2. Yüzyıla girdiğimiz bu süreçte de böyle. Bunun nedenleri üzerine düşünerek işçi sınıfının siyasal eylemiyle tayin edici bir tarihsel özne haline gelmesinin teorik-pratik yanıtlarını üretmek en acil mesele olarak görülmelidir. 

BUgün 1 mayıs. BÜtün dünya işçilerinin uluslarası dayanışma ve ezilen halklarla dayanışma günü. Ancak bu 1 Mayıs ülkemizde olağanüstü koşullar içinde kutlancak.

Ülkemiz yeniden yapılanmanın, büyük bir dönüşümün eşiğine gelmiştir.  14 Mayıs 2023 seçimleri bu dönüşüm mücadelenin bir evresidir. Toplumsal desteği zayıflamış ama buna karşın güçlü bir sermaye sınıfına yaslanan, devletin zor aygıltalrına hakim, yanısıra paramilter örgütlenmeleri olan faşist çete bu dönüşüm mücadelesinin ya önünde bir süre daha engel olacak ya da bu mücadele gerçek bir demokrasiye, demokratik bir cumhuriyete doğru yükselecektir.  

Bu mücadelede İşçi sınıfı henüz politik bir özne olarak yer almıyor. Cumhuriyetin ilk 100 yılında, işçi sınıfı sİyasal rejimin karakterinin belirlenmesi konusunda etkisiz kaldı. Ne yazık ki, 2. Yüzyıla girdiğimiz bu süreçte de böyle. Bunun nedenleri üzerine düşünerek işçi sınıfının siyasal eylemiyle tayin edici bir tarihsel özne haline gelmesinin teorik-pratik yanıtlarını üretmek acil mesele olarak görülmelidir..İkinci yüzyılın ilk onyııları işçi sınıfının sosyal bir cumhuriyeti şekillendirme mücadelesi olarak yükselmelidir. 

2022 verilerine göre istihdam edilen 30 milyonu aşkın nüfusun %70,5 ücretli işçidir, bu oranın 1990’da %40, 2000’de %50 nispetinde olduğu hatırda tutulmalıdır. Günümüzde artık Türkiye toplumunun üretken faaliyetinin tamamına yakını işçi sınıfının omuzlarındadır. İşçi sınıfının birleşik çıkarını, toplumun/ulusun ortak çıkarı olarak örgütlemek bakımından nesnel koşullar ancak bu kadar uygun olabilir. 

O halde gözler işçi sınıfının birleşik hareketinin olanaklarına çevrilmelidir. Bunun için Birleşik Emek Cephesini örgütlemek, sınıfın bilinçli öncülerinin, sosyalistlerin ana gündemi olmalıdır.

Bütün kesimleriyle işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan bu günde bu şiarla saflara katılalım.

***

Kadın Muhasebeciler Derneği'nden 1 Mayıs' Çağrı

Bütün dünya emekçilerinin hep birlikte kutladıkları bir bayram vardır. 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Bayramı. Bu bayramı emekçiler kutlar. Çünkü temelinde “EMEK” vardır.  Bizler  muhasebeciler olarak çok ağır çalışma şartları altındayız. Her ay beyanname gönderememenin travmasını yaşıyoruz. Erteleme olsun diye kaygıyla bekliyoruz.  Gözlerimiz bozuluyor,  belimiz boynumuz ağrıyor, kalbimiz sıkışıyor. Üç kuruş uğruna sağlığımızdan oluyoruz.  İşte meslektaşlarım, 1886 yılından beri kutlanan bu bayram tam da bizim bayramımızdır. Çünkü bizler emekçiyiz, ekmeğimize, sağlığımıza sahip çıkmalıyız.

 Gelin arkadaşlar, yüzbinlerce emekçi kardeşimizin  görkemli yürüyüşünün içinde olalım, alanları dolduralım. Tarih şahittir ki  kölece çalışma koşulları insanlığın ısrarlı ve onurlu mücadelesi ile aşıldı. Bugün 8 saat çalışma, hafta sonu dinlenme, yıllık izin, sosyal güvenlik gibi haklarımızdan söz ediyorsak, bu haklarımızı emek savaşımı veren bu uğurda  bedel ödeyen işçi kardeşlerimize borçluyuz.  

Yaşanılası bir kent kurmak depremlerde yıkılmamak için birlikte hareket etmek zorundayız. Bizden öncekilerin bize miras bıraktığı hukuksal kazanımları  daha iyiye  taşıyarak bizden sonraki kuşaklara aktarmaksa boynumuzun borcudur. Bu borç aynı zamanda insanlık borcudur!

Meydanlar sadece meydan değildir, demokrasi ve özgürlüklerin inşa edildiği alanlardır. 

Öyleyse haydi 1 Mayıs’a, Haydi Maltepe’ye !

 

 

 

 

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…